ساعت اسپرت سونتو و توقف تولید بعضی از مدل ها

Suunto X-Lander Military SS012926110

ساعت سونتو X-Lander Military

سونتو تولید بعضی از ساعت های قدیمی تر خود را متوقف کرد، این ساعت ها عبارتند از:
X10
T6D
X-Lander
Ambit

قیمت ها در سال 1393:

قیمت به ریالنام ساعتکد ساعت
25,000,000AMBIT BLACK (HR)SS018373000
25,000,000AMBIT SILVER (HR)SS018371000
16,000,000T6D BLACK FLAMESS015841000
16,000,000T6D BLACK FUSIONSS015842000
17,000,000T6D BLACK SMOKESS015843000
15,000,000X10SS014005010
16,500,000X-LANDER MILITARYSS012926110
فهرست
X