ساعت سونتو AMBIT3

شرکت سونتو مجموعه ساعت های ورزشی خود را با نام Suunto Ambit3 ارائه کرد. این مجموعه در دو دسته Sport و Peak ارائه شده اند و تعدادی از آنها با نوار ضربان سنج قلب ارائه شده اند.

لیست مدل های جدید ساعت سونتو AMBIT3 را در زیر مشاهده نمائید، این مجموعه در حال حاضر 12 مدل را در بر می گیرد:

مدل های PEAK ساعت SUUNTO AMBIT3:

SUUNTO AMBIT3 PEAK SAPPHIRE

 ساعت SUUNTO AMBIT3 PEAK SAPPHIRE HR

ساعت SUUNTO AMBIT3 PEAK BLACK HR

مدل های ورزشی ساعت SUUNTO AMBIT3:

SUUNTO AMBIT3 SPORT SAPPHIRE

SUUNTO AMBIT3 SPORT SAPPHIRE HR

SUUNTO AMBIT3 SPORT BLACK

SUUNTO AMBIT3 SPORT BLACK HR

SUUNTO AMBIT3 SPORT BLUE

ساعت SUUNTO AMBIT3 SPORT BLUE HR

SUUNTO AMBIT3 SPORT WHITE

SUUNTO AMBIT3 SPORT WHITE HR

بزودی مدل های مختلف ساعت سونتو AMBIT3 توسط سایت ساعت ورزشی معرفی و ارائه خواهد شد.

ساعت های سری AMBIT3 (جدید):
1- ساعت AMBIT3 PEAK Sapphire HR
2- ساعت  AMBIT3 PEAK Black HR

3- ساعت Ambit3 SPORT Sapphire HR
4- ساعت AMBIT3 SPORT BLUE HR
5- ساعت Ambit3 SPORT Coral HR
6- ساعت Ambit3 SPORT Black HR

7- ساعت Ambit3 RUN Black HR
8- ساعت Ambit3 RUN Lime HR

فهرست
X