ساعت QUEST BLACK RUNNING PACK

ساعت ورزشی سونتو Quest Black

طبيعت باشگاه ورزشي شما است، فرقي نمي کند که براي يک رقابت ورزش مي کنيد يا براي تفريح، در هر حال شما به يک ساعت خوب نياز داريد که به آن اعتماد کنيد. با SUUNTO QUEST شما مي توانيد برنامه هاي ورزشي خود را شخصي سازي کرده و بر روي کامپيوتر انتقال دهيد. ضربان قلب، سرعت، مسافت پيموده شده، دورهاي پيموده شده را در همان آن مشاهده نماييد.

حتي مي توانيد اين اطلاعات را در سايت Movescount.com به اشتراک بگذاريد، برنامه ريزي کنيد و تجزيه و تحليل نماييد. با وسيله اي که هر روز مانند لباس آن را مي پوشيد، مي توانيد مطمئن باشيد که فعاليت هايتان در فضاي باز، همواره در مسير صحيح قرار گرفته است.

فهرست
X