ساعت suunto CORE STEEL STEEL

Suunto-Core-Steel-Steel_SS013311010

SS013311010

همه امکانات در یک وسیله مناسب ورزش در طبیعت برای استفاده در سطح شیب دار عمودی در نظر گرفته شده است

٭ برنده جایزه بهترین عملکرد و تست ارتفاع سنج از مجله آلپاین آلمان در سال 2009 
٭ برنده جایزه بهترین عملکرد و تست ارتفاع سنج از مجله Op Pad هلند در سال 2009 
٭ برنده جایزه بهترین عملکرد از مجله men s journal امریکا در سال 2007
 
فهرست
X